Category: Pagsasanay sa Dusa

Isang pilas ng papel mula sa aking kapatid

Isang pilas ng papel mula sa aking kapatid,
na ginagamit ng mga sekretarya sa opisina
bilang bilin at paalala: ito ang iyong ginamit
upang muling magpaalam at mag-iwan ng mungkahi,
halik, isang piraso ng iyong sariling sanay
mo nang ipamahagi sa nangangailangan:
pahina man ng kaalaman, payak na tuwalyitang
pamunas ng pawis, o panyong pamahid ng dumi
at luhang di nagtatagal sa pisngi.
Hinding hindi bilang puting watawat,
kundi bungisngis ng kapuspalad.